Загальні відомості про Центр

Загальна інформація про Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації (станом на 01.01.2023)           Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації (далі – Центр) є регіональним закладом післядипломної освіти з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад (далі – учасники професійного навчання).    ...

 

Історична довідка

Історична довідка про Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації   Запорізький центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій було утворено згідно з розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 15 березня 1996 р. №  180 на виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 р. №  398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дер...

 

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база діяльності Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації       В своїй діяльності Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації керується такими актами Президента та Кабінету Міністрів України, за тематикою яких здійснюється підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад:   Акти Президента України   Про з...

 

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації           Починаючи з 1999 року діяльність Центру здійснюється на підставі Ліцензій Міністерства освіти і науки України з  підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників, працівників державних підприємств, установ, організацій за напрямом 1501 "Державне управління", з ...

 

Статут Центру

Статут Центру.pdf   Нормативно-правова база статутної діяльності Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації       Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації здійснює свою статутну діяльність на основі та відповідно до таких актів законадавства України:        1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.      2. ЗАКОНИ УКРАЇНИ: Про освіту Про вищу освіту Про державну ...

 

Регламент Центру

РЕГЛАМЕНТ Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації   1. Загальні положення   1.1. Регламент Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання роботи Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації (далі – Центр). 1.2. Центр є закладом післядипломної освіти, основними завданнями якого є: 1) надання освітніх по...

 

Основні завдання Центру

   Основні завдання Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації   Діяльність Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації, як суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання спрямована на забезпечення реалізації права державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад регіону на  підвищення кваліфікації, тобто набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих к...

 

Штатна структура Центру

...

 

Бюджетна сфера

Бюджетна сфера діяльності Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації       Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації є бюджетним неприбутковим закладом. Фінансування Центру здійснюється з обласного бюджету відповідно до ст. 90 Бюджетного кодексу України (загальний фонд). Додатковими джерелами фінансування Центру (спеціальний фонд) можуть бути: 1) кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних, консультац...

 

Презентація Центру

  Завантажити презентацію         ...