Навчально-методична рада Центру

...

 

Навчально-методичні матеріали

...

 

Моніторинг рівня знань учасників професійного навчання

Моніторинг рівня знань учасників професійного навчання   Моніторинг рівня знань учасників професійного навчання передбачає вхідний, поточний та підсумковий контроль. Проведення означених видів контролю передбачає використання закладом банку засобів оцінювання. Банк засобів оцінювання – сукупність контрольних заходів і засобів для перевірки компетентностей, набутих учасниками професійного навчання під час опанування навчального матеріалу програми підвищення кваліфіка...