12 травня 2023 року Запорізьким РЦПК завершено реалізацію загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації "Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова, високий рівень – І)", яка тривала із 22 березня по 12 травня 2023 року і здійснювалася в дистанційному режимі з використанням програми Zoom.

    Протягом усього навчання зі слухачами працювала Васильченко Олена Іванівна – доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук.

    Метою означеного навчального заходу було оновлення пасивного вокабуляру та розширення активного словарного запасу учасників професійного навчання, що сприятиме комунікації в сфері публічного управління; удосконалення вмінь слухачів сприймати текст на слух (з опорою і без опори на друкований текст) та застосування знань практичної граматики у ході побудови монологічного та діалогічного мовлення.

      За результатами проведеного заходу публічні службовці отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.