29 березня 2021 року розпочато цикл онлайн-навчання, яке буде реалізоване протягом березня-квітня за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації "Запобігання корупції у сфері публічного управління" для посадових осіб місцевого самоврядування.

   Метою означеної програми є сприяння розвитку професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення доброчесності, урегулювання конфлікту інтересів, попередження можливих корупційних ризиків на публічній службі, юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь та формування практичних навичок щодо застосування інструментів та механізмів запобігання корупції.