Завершено онлайн навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців категорії "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки).

    11 жовтня з учасниками професійного навчання працював Трофименко Микола Олександрович, заступник начальника Міжрегіонального управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях з темами "Модернізація публічної служби", "Управління персоналом та кадрова політика. Особливості регулювання трудових відносин в умовах дії воєнного стану", "Через розвиток професійних компетентностей до ефективної, результативної та якісної службової діяльності".

    12 жовтня спікерами виступила Ажажа Марина Андріївна, професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент з темою "Самоменеджмент державного службовця" та Шульга Галина Анатоліївна, головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Запорізької області з темою "Організація діловодства в органах державної влади. Інструкція з діловодства. Особливості організації діловодства та архівного зберігання документів у період дії воєнного стану.

    По завершенню навчання учасники отримали документи про підвищення кваліфікації обсягом 2,0 кредити ЄКТС.