10, 11, 12 жовтня 2022 року Центром реалізовано останні навчальні заходи за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації вперше призначених на посади державної служби категорії "Б", "В".

    Метою реалізації означеної програми було поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь та навичок, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення професійних завдань та забезпечення результативності власної службової діяльності.

    Протягом останнього навчального тижня учасники професійного навчання мали змогу вдосконалити свої професійні компетентності за такою тематикою:

– "Реформування публічної служби";

– "Управління персоналом та кадрова політика";

– "Через розвиток професійних компетентностей до ефективної, результативної та якісної службової діяльності";

– "Реалізація органами публічної влади державної політики у сфері захисту прав людини та протидії дискримінації";

– "Впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади".

    Також слухачі успішно пройшли підсумкове тестування з використанням Google-форми.

    За результатами навчання слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 2,0 кредити ЄКТС.