Завершено онлайн навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорії посад (не рідше одного разу на три роки).

     12 жовтня спікерами виступила Ажажа Марина Андріївна, професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент з темою "Самоменеджмент державного службовця" та Шульга Галина Анатоліївна, головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Запорізької області з темою "Організація діловодства в органах місцевого самоврядування. Інструкція з діловодства. Особливості організації діловодства та архівного зберігання документів у період дії воєнного стану.

    13 жовтня з учасниками професійного навчання працювала Кононенко Інна Миколаївна, заступник директора Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації з темами "Реформування служби в органах місцевого самоврядування: законодавчі ініціативи, аналіз проєктів нормативно-правових актів", "Управління персоналом та кадрова політика. Особливості регулювання трудових відносин в умовах дії воєнного стану", "Досягнення соціально значущих результатів службової діяльності через розвиток професійних компетентностей".

По завершенню навчання учасники отримали документи про підвищення кваліфікації обсягом 2,0 кредити ЄКТС.