10, 12, 13 жовтня 2022 року Центром реалізовано останні навчальні заходи за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування.

    Метою реалізації означеної програми було поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь та навичок, необхідних посадовим особам місцевого самоврядування для ефективного вирішення професійних завдань, пов'язаних із задоволенням потреб громади, та задля забезпечення результативності власної службової діяльності.

    Протягом останнього навчального тижня учасники професійного навчання мали змогу вдосконалити свої професійні компетентності за такою тематикою:

– "Реформування служби в органах місцевого самоврядування: законодавчі ініціативи, аналіз проєктів нормативно-правових актів";

– "Управління персоналом та кадрова політика";

– "Досягнення соціально значимих результатів службової діяльності через розвиток професійних компетентностей";

– "Реалізація органами публічної влади державної політики у сфері захисту прав людини та протидії дискримінації";

– "Впровадження гендерних підходів у діяльність органів місцевого самоврядування".

    Також слухачі успішно пройшли підсумкове тестування з використанням Google-форми.

    За результатами навчання слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 2,0 кредити ЄКТС.