14 листопада 2022 року Запорізьким РЦПК розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації  "Ділова комунікація та культура мовлення" для публічних службовців Запорізького регіону.

    У ролі спікера означеного заходу виступила Пирогова Кристина Михайлівна – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Запорізького національного університету.

   Під час першого дня навчання Кристина Михайлівна окреслила основні принципи ділового спілкування в державно-політичному житті. Учасники професійного  навчання отримали вичерпне уявлення про офіційно-діловий стиль в писемній діловій комунікації та навчилися вирізняти його з-поміж інших стилей у публікаціях.

       Наступна навчальна зустріч за означеною програмою запланована на 15 листопада 2022 року.