02 грудня 2022 року Запорізьким РЦПК завершено реалізацію загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації "Ділова англійська мова, початковий рівень", яка тривала з 18 жовтня по 02 грудня 2022 року і здійснювалася в дистанційному режимі з використанням програми Zoom.

    Протягом усього навчання зі слухачами працювала Погонець Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук.

    Метою означеного навчального заходу було формування базового рівня лінгвістичної та культурологічної компетенції посадових осіб місцевого самоврядування через розвиток їхніх мовленнєвих і мовних навичок та вмінь, що відповідають рівню А1 за загальноєвропейською шкалою оцінювання; удосконалення та формування в учасників професійного навчання практичних навичок щодо застосування отриманих знань у своїй професійній діяльності.

    За результатами проведеного заходу публічні службовці отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.