Наразі органи самоврядування територіальних громад можуть і повинні вирішувати всі питання місцевого значення самостійно, під свою відповідальність. Важливою запорукою добробуту громади є її економічний розвиток, який забезпечує належну зайнятість працездатного населення, зростання надходжень до місцевого бюджету і відповідний благоустрій громади, розвиток її інфраструктури та системи послуг. Звичайно, не всі громади мають однаковий потенціал розвитку – території, основні фонди, кваліфіковану робочу силу, транспортну мережу, водні та енергетичні ресурси тощо. Однак ефективне використання навіть обмеженого потенціалу може принести громаді значні вигоди.

    Тому, спільно з Проєктом "Партнерство для розвитку міст" (Проєкт ПРОМІС), Управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації, із дотриманням усіх необхідних санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних вимог, 27 серпня 2020 року завершено реалізацію спеціальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації "Актуальні питання місцевого економічного розвитку" для посадових осіб місцевого самоврядування, яка проводилася за змішаною формою навчання у три сесії (20-22 травня, 27-29 травня, 27-29 серпня 2020 року).

    Під час очного навчання його учасники – посадові особи місцевого самоврядування ознайомилися із різними механізмами й інструментами стимулювання, збереження та розвитку малого і середнього підприємництва, механізмами фінансування місцевого економічного розвитку, навчилися здійснювати збір та аналіз інформації щодо розвитку трудових ресурсів, визначати чинники та готовність громади до місцевого економічного розвитку, впроваджувати різні форми участі громадян у публічному житті громади, розвинули та удосконалили свої навички щодо маркетингу і брендингу території, стратегічного планування, просування інвестиційних можливостей території, регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні та інш.

    За результатами навчання посадові особи місцевого самоврядування отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.