12 березня 2023 року Запорізьким РЦПК завершено реалізацію загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації "Ділова англійська мова, початковий рівень", яка тривала із 23 січня по 12 березня 2024 року і здійснювалася в дистанційному режимі з використанням програми Zoom.

     Впродовж реалізації навчання зі слухачами працювала доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук Вікторія Погонець.

   Метою означеного навчального заходу було формування базового рівня лінгвістичної та культурологічної компетенції публічних службовців через розвинення їхніх мовленнєвих і мовних навичок та вмінь, що відповідають рівню А1 за загальноєвропейською шкалою оцінювання; удосконалення та формування в учасників професійного навчання практичних навичок щодо застосування отриманих знань у своїй професійній діяльності.

     За результатами проведеного заходу публічні службовці отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.