11 березня 2024 року Запорізьким РЦПК завершено реалізацію загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації "Ділова англійська мова, високий рівень", яка тривала із 22 січня по 11 березня 2024 року і здійснювалася в дистанційному режимі з використанням програми Zoom.

    Протягом усього навчання зі слухачами працювала Олена Васильченко – доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук.

      Метою означеного навчального заходу було підвищення рівня лінгвістичної та культурологічної компетенції учасників професійного навчання через вдосконалення їхніх мовленнєвих і мовних навичок та вмінь, що відповідають рівню В1 за загальноєвропейською шкалою оцінювання; удосконалення та формування у публічних службовців практичних навичок спілкування діловою англійською мовою у професійному середовищі; мотивування публічних службовців до вивчення мов Євросоюзу.

    За результатами проведеного заходу публічні службовці отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.