31 серпня 2023 року Запорізьким РЦПК розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Реалізація державної політики на регіональному та місцевому рівнях в умовах сучасних викликів" для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

    Під час першого дня навчання публічні службовці проаналізували чинне нормативно-правового забезпечення державної політики відновлення модернізації та євроінтеграції України, ознайомилися з основними елементи державної економічної політики, механізмами формування ефективної системи управління територіями. Проаналізували напрями та завдання державної регіональної політики в сучасних реаліях та інструменти відновлення й подальшого регіонального розвитку.

    Навчання здійснювалося у формі семінару, який включав інтерактивну міні лекцію з використанням інфографічних презентацій та розв’язанням ситуаційних та практичних завдань.