06 липня 2023 року Запорізьким РЦПК було розпочато реалізацію загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації "Основи ділової та публічної комунікації".

    Реалізація програми здійснюється в дистанційному режимі з використанням програми Zoom. Під час першого дня з учасниками професійного навчання були проведені заходи за такими темами:

  • Поняття "комунікація". Моделі комунікації її формати принципи та стратегії.
  • Закономірності комунікації людей. Інформаційний привід.
  • Визначення поняття "конфлікт". Типологія, причини, учасники та наслідки конфліктів.
  • Інструменти та засоби врегулювання конфліктних ситуацій.
  • Канали комунікації та інформаційно-комунікаційні технології.
  • Вербальні і невербальні комунікації: особливості прояву, взаємодія та різновиди.
  • Специфіка онлайн-комунікації.
  • Роль та специфіка інтерфейсу в комунікаціях.