21 червня 2023 року Запорізьким РЦПК розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Професійна етика, етикет та імідж публічного службовця" для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яке буде проводитися  21, 22 червня 2023 року.

Під час першого дня навчання публічні службовці ознайомилися з такими питаннями:

·          ·      Професійна етика державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як підгрунтя формування доброчесної публічної служби.

·      Міжнародні етичні норми і стандарти поведінки публічних службовців.

·      Механізм реалізації етичних норм поведінки людини у сфері ділових відносин.

·      Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів публічної влади: сучасні виклики.

·      Етичні кодекси поведінки: механізми обмеження або забезпечення інтересів публічних службовців.

·      Причини посилення етичного моменту в регулюванні службових відносин.

·      Світовий досвід забезпечення етичних норм поведінки у публічному управлінні.