23 травня 2023 року Запорізьким РЦПК розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Ділове українське мовлення в публічному управлінні" для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яке буде проводитися 23, 24, 25 травня 2023 року.

    Під час першого дня навчання публічні службовці ознайомилися з такими питаннями:

  • Українська літературна мова, її основні норми і стильові різновиди.
  • Офіційно-діловий стиль. Загальні вимоги до засобів ділового мовлення.
  • Професійна мова публічного службовця. Нова редакція українського правопису.