Завершено реалізацію загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки), в якій взяли участь 90 публічних службовців – представники апарату та 14 структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації і представники 4 районних державних адміністрацій.

   Протягом останнього тижня онлайн навчання зі слухачами працювали Кас’яненко Денис Валерійович, начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату Запорізької облдержадміністрації, кандидат наук з державного управління та Лукін Сергій Юрійович, директор регіонального центру підвищення кваліфікації Київської області, доктор наук з державного управління, доцент.

    Учасники професійного навчання опанували наступні теми:

  • Доступ до публічної інформації в органах державної влади України через відкриті дані;
  • Психологічні закономірності сприйняття змін та інновацій особистістю;
  • Впровадження змін: управління конфліктами.

     27 лютого 2023 року слухачі пройшли підсумковий контрольний знань (тестування) з використанням Google-форми і показали досить високий рівень знань, засвоєний протягом даного навчання.

   Мета програми, поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь та навичок, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення професійних завдань та забезпечення результативності власної службової діяльності, була досягнута.

     По завершенню навчання слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 2,0 кредити ЄКТС.

    Як завжди, кожен навчальний захід в Центрі завершується проведенням анонімного анкетування щодо задоволеності слухачів організацією освітнього процесу в цілому. З узагальненим аналізом анкет-відгуків можна ознайомитися в рубриці "Зворотній зв'язок зі слухачами та замовниками навчання" за посиланням: http://zcpk.com.ua/zvorotnij-zvyazok/sluhachi-pro-riven-zadovolenosti-navchannya/2023