27 та 28 лютого 2023 року Центром реалізовано останні навчальні заходи за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорії посад (не рідше одного разу на три роки).

    Під час шостого тижня навчання зі слухачами працювали: Кононенко Інна Миколаївна – заступник директора Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації; Дьоменко Сергій Васильович – професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент.

    Впродовж останнього навчального тижня учасники професійного навчання підвищити власні професійні компетентності з актуальних питань проходження служби в органах місцевого самоврядування, доступу до публічної інформації. Також в рамках реалізації означеної програми публічні службовці зустрілися із представником Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Запорізькій області Волковим Михайлом Валерійовичем, який окреслив загальні засади діяльності Омбудсмана в Україні.

    За результатами навчання слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 2,0 кредити ЄКТС.

    Як завжди, кожен навчальний захід в Центрі завершується проведенням анонімного анкетування щодо задоволеності слухачів організацією освітнього процесу в цілому. З узагальненим аналізом анкет-відгуків можна ознайомитися в рубриці "Зворотній зв'язок зі слухачами та замовниками навчання" за посиланням: http://zcpk.com.ua/zvorotnij-zvyazok/sluhachi-pro-riven-zadovolenosti-navchannya/2023