27 лютого 2023 року Запорізьким РЦПК розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Реалізація державної політики на регіональному та місцевому рівнях в умовах сучасних викликів" для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

    Спікеркою означеного заходу виступила Волосюк Марина Валеріївна – доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат економічних наук.

    Під час першого дня навчання публічні службовці проаналізували чинне нормативно-правового забезпечення державної політики відновлення модернізації та євроінтеграції України, ознайомилися з основними елементи державної економічної політики, механізмами формування ефективної системи управління територіями. Проаналізували напрями та завдання державної регіональної політики в сучасних реаліях та інструменти відновлення й подальшого регіонального розвитку.

    Навчання здійснювалося у формі семінару, який включав інтерактивну мінілекцію з використанням інфографічних презентацій та розвязанням ситуаційних та пркатичних завдань.