Протягом V тижня онлайн навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців категорії "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки) зі слухачами працювали Трофименко Микола Олександрович, заступник начальника Міжрегіонального управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях, Ажажа Марина Андріївна, професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, професор та Пирогова Кристина Михайлівна, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук.

Учасники професійного навчання опанували наступні теми:

  • Модернізація публічної служби;
  • Управління персоналом та кадрова політика. Особливості регулювання трудових відносин в умовах дії воєнного стану;
  • Через розвиток професійних компетентностей до ефективної, результативної та якісної службової діяльності;
  • Самоменеджмент державного службовця;
  • Службова етика та етикет державних службовців.

Наступні навчальні заходи за означеною програмою заплановано на 27 лютого та 02 березня 2023 року.