Протягом ІІІ тижня онлайн навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців категорії "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки) зі слухачами працювали Павлюк Тетяна Сергіївна, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики факультету менеджменту Запорізького національного університету, кандидат економічних наук, Пелех Ія Василівна, доцент кафедри адміністративного та господарського права юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук та Шульга Галина

Анатоліївна, головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Запорізької області.

 

    Учасники професійного навчання опанували наступні теми:

  • Євроінтеграційний вектор розвитку України. Угода про асоціацію між Україною та ЄС;
  • Інструменти співпраці з ЄС задля місцевого та регіонального економічного розвитку;
  • Конфлікт інтересів: шляхи запобігання та врегулювання;
  • Організація діловодства в органах державної влади. Інструкція з діловодства. Особливості організації діловодства та архівного зберігання документів у період дії воєнного стану.

     Наступні навчальні заходи за означеною програмою заплановано на 14 та 17 лютого 2023 року.