30, 31 січня та 03 лютого 2023 року Запорізьким РЦПК продовжено реалізацію загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорії посад (не рідше одного разу на три роки).

    Реалізація програми відбувається за дистанційною формою з використанням програми Zoom.

    Під час другого навчального тижня учасники професійного навчання мали змогу удосконалити свої професійні компетентності за такою тематикою:

– "Реалізація стратегії євроатлантичної інтеграції України: особливості співробітництва з НАТО";

– "Культура прийняття управлінських рішень";

– "Підвищення мовної культури посадових осіб місцевого самоврядування у контексті сучасного українського правопису";

– "Маніпулятивні технології в сучасному інформаційному просторі та проблеми їх нейтралізації";

– "Стратегії і тактики трансформації інформації в медійний простір";

– "Дезінформаційні заходи в інформаційних війнах".

    Також публічні службовці пройшли поточне тестування з використанням Google-форми.

    Наступні навчальні заходи за означеною програмою заплановано на 08, 10 лютого 2023 року.