Інформаційно-аналітичний відділ

Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації

 

 

 

 

Інформаційно-аналітичний відділ є структурним підрозділом Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації,  який здійснює інформаційну та аналітичну діяльність.

 

 

Основною метою діяльності відділу є організація і здійснення інформаційно-аналітичної роботи для забезпечення виконання Центром Статутних завдань.

Основні завдання відділу:

– інформаційне наповнення веб-сайту Запорізько регіонального центру підвищення кваліфікації (підготовка, розміщення і підтримка актуальності відповідної інформації в рубриках) та надання інформаційних матеріалів з актуальних питань діяльності Центру для розміщення на веб-сайті Запорізької облдержадміністрації;

– підготовка та розміщення на освітній платформі у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб осіб місцевого самоврядування "Портал управління знаннями" Національного агенства України з питань державної служби матеріалів щодо надання закладом освітніх послуг;

– забезпечення технічного супроводу освітнього процесу в частині використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження дистанційного навчання;

– здійснення в рамках внутрішнього моніторингу та оцінювання якості підвищення кваліфікації заходів щодо формування, оброблення та аналізу бази даних учасників професійного навчання; 

– формування та супровід структурованої інформаційної бази щодо діяльності закладу, періодичне створення резервних копій;

– організація, проведення, оброблення та узагальнення результатів соціологічних досліджень; 

– розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу на основі проведених соціологічних досліджень;

– пошук та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів, що використовуються в діяльності Центру;

– проведення аналізу матеріалів, опублікованих у загальнодержавній, обласній та міській пресі стосовно діяльності Центру та своєчасне інформування керівництва закладу щодо даної інформації;

– підготовка за дорученням керівництва Центру, спільно зі структурними підрозділами, пропозицій до проєктів нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

– розробка проєктів щомісячних планів роботи Центру та підготовка відповідних звітів про їх виконання, внесення пропозицій до плану роботи Центру на календарний рік;

– підготовка аналітичних матеріалів щодо законопроєктів, проєктів підзаконних актів та інших нормативних документів стосовно інформаційної політики;

– вивчення та аналіз інформації, показників і результатів роботи з підвищення кваліфікації кадрів та загалом діяльності закладу, їх узагальнення і систематизація, підготовка відповідних аналітичних матеріалів (звітів);

– ведення облікової та довідкової документації в межах компетенції відділу;

– ведення ділового листування у процесі виконання покладених на інформаційно-аналітичний відділ завдань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

–  внесення пропозицій керівництву закладу щодо придбання нового та вдосконалення наявного апаратного, програмного забезпечення; вдосканалення мережевої інфрастуктури.

  

Керівництво  інформаційно-аналітичним відділом здійснює ЛОМАЄВА Наталія Павлівна.

У 2007 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Металургія кольорових металів" та здобула кваліфікацію спеціаліста.

У 2011 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію і отримала другу вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та здобула кваліфікацію економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

Співробітниками відділу є: Сакал Григорій Ігорович - провідний фахівець з інформаційних технологій інформаційно-аналітичного відділу.