Експлуатаційно-технічний відділ

Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації

 

 

       Експлуатаційно-технічний відділ є структурним підрозділом Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації, який здійснює роботу, пов’язану із забезпеченням функціонування закладу післядипломної освіти.

 

Основні завдання відділу:

– забезпечення організації робіт по використанню та підтриманню в належному стані орендованих нежитлових приміщень закладу, рухомого майна, технічних засобів та своєчасному проведенню профілактичних заходів, поточних ремонтних робіт;

– здійснення заходів, спрямованих на контроль за спожитими енергоносіями та комунальними послугами. Забезпечення установки засобів обліку з метою ефективного використання енергоносіїв, холодного та гарячого водопостачання;

– забезпечення систематичного проведення інструктажів з правил техніки безпеки;

– забезпечення наявності та здійснення нагляду за станом засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам;

– забезпечення технічного обслуговування навчальних заходів у Центрі;

– здійснення нагляду за технічним станом приміщень Центру, внесення пропозицій керівництву щодо проведення їх поточних та планових ремонтів, поліпшення умов і безпеки працюючих;

– забезпечення відповідного меблювання та оснащення засобами зв'язку і оргтехнікою службових кабінетів працівників Центру;

– облік та контроль за економним і раціональним використанням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей;

– внесення пропозиції щодо придбання майна та матеріальних цінностей для господарських потреб Центру;

– здійснення комплексу заходів щодо підтримки в належному стані автотранспортних засобів Центру;

– забезпечення відповідно до потреб закладу транспортних перевезень. 

 

            Керівництво експлуатаційно-технічним відділом здійснює КУЧЕРЕНКО Олександр Миколайович.

 

Співробітниками відділу є: Малаховський Анатолій Володимирович – завідувач господарства, Сидорова Ганна Петрівна – прибиральниця службових приміщень.